preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj - radno mjesto

Autor: Silvija Fuljek, 24. 2. 2017.

U nastavku možete pročitati tekst natječaja za računovođu/računovotkinju na određeno nepuno radno vrijeme.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

ZAGREBAČKA 28, 33518 NOVA BUKOVICA

skola@os-vnazora-novabukovica.skole.hr

www.os-vnazora-novabukovica.skole.hr

KLASA: 112-04/17-01-07

URBROJ: 2189-25-01-17-01

U Novoj Bukovici, 24.02.2017. god.

 

Na temelju članka 107. st. 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17 ) Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica raspisuje

 

                                                                 NATJEČAJ

                                                     za popunu radnog mjesta:

 

1. RAČUNOVOĐA/ RAČUNOVOTKINJA ŠKOLE - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), zamjena za roditeljski dopust (radni odnos traje do povratka na rad odsutne djelatnice).

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17) i Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-pomoćnim i tehničkim poslovima u osnovnoj školi ( NN br. 40/14.).

Prijave s potrebnim dokumentima poslati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

1. Životopis

2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – original ili preslika

3. Presliku domovnice ( preslika ili elektronički ispis putem sustava e-Građani)

4. Uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)

5. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Kandidatu koji se prijavljuje na natječaj za zasnivanje radnog odnosa računovođe/računovotkinje Škole potrebna je jedna godina radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. st.2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U tom slučaju uz prijavu je potrebno priložiti potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz o načinu prestanka prethodnog radnog odnosa i dokaz o nezaposlenosti.

Preslike tražene dokumentacije ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja ugovora o radu dužne dati na uvid originalne dokumente.

U prijavi je potrebno navesti e-mail adresu radi kontakta i slanja obavijesti o rezultatima natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte i službene internet stranice škole www.os-vnazora-nova bukovica.skole.hr

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica, osobno ili putem pošte na adresu:  

                            Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica

                            Zagrebačka 28

                            33518 Nova Bukovica - sa naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj vrijedi od  24.02.2017. godine ( petak )

 

                                                                           RAVNATELJICA:

                                                                          Lareta Žubrinić prof.

 
Oglasna ploča
e-Dnevnik

Ponosni!

 

Kalendar 2017/2018

Energetska obnova škole

Projekt je sufinancirala

Europska unija iz

Europskog fonda za regionalni razvoj

Škole -susjedi i prijatelji

EU EDU zona

 

 

Upisi u srednju školu
Voće i čaša mlijeka za zdravlje

 

Zelena čistka

Klikom na sličicu Zahvalnice Školi upoznajte se s akcijom!

     "Čist okoliš je pravo i obveza svih nas.Uključimo li se svi u kampanju za čist okoliš mogućit ćemo bolju budućnost, i nama, i budućim generacijama. "

     Od sredine travnja 2012. tijekomsvih ovih godina uključeni smo u zajedničku akciju "Zelena čistka" čišćenja našeg mjesta i uređivanja školskog okoliša.

Prijatelji iz Slovačke

 

Prijatelji iz Japana

Arhiva dokumenata
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica / Zagrebačka 28, HR-33518 Nova Bukovica / os-vnazora-novabukovica.skole.hr / skola@os-vnazora-novabukovica.skole.hr
preskoči na navigaciju