2016-01-21 18:35:36

Libar

   Libar je usluga koja CARNetovim korisnicima omogućava jednostavnu izradu, objavu i korištenje digitalnog sadržaja primjenjivog u nastavi: multimedijskih digitalnih dokumenata, prezentacija, te e-knjiga u EPUB i PDF formatu.

Usluga se sastoji od dvije komponente:

1. web aplikacije koja se nalazi na adresi http://libar.carnet.hr, a namijenjena je prvenstveno nastavnicima i profesorima s ciljem jednostavne online izrade digitalnog nastavnog sadržaja 

2.  mobilne aplikacije koja se preuzima na mobilne uređaje, a namijenjena je korištenju objavljenih digitalnih nastavnih materijala

    Pristup web aplikaciji ne zahtjeva prethodnu instalaciju na računalo, a temelji se na AAI@EduHr elektroničkom identitetu.

   Aplikacija je prilagođena nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te korisnicima bez velikog tehničkog predznanja, a odlikuje se jednostavnošću i intuitivnošću korištenja.

  Osnovne funkcije web sučelja su: kreiranje digitalnog sadržaja, upravljanje sadržajem i grupama korisnika te objava sadržaja u mobilnoj aplikaciji.

     Digitalni sadržaj kreiran pomoću Libra može sadržavati: tekst, slike, multimediju i kratke testove za samoprovjeru.


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica