2017-09-13 13:46:38

Predškolci - poziv na upis

Poštovani roditelji,

   u nastavku možete pročitati Javni poziv za upis djece u program predškole. Kada prikupite sve potrebne dokumente, možete ih donijeti u tajništvo škole u vremenu od 18. do 22. rujna 2017. od 9 do 14 sati. 

REPUBLIKA HRVATSKA

PREDŠKOLSKI  ODGOJ  PRI  OSNOVNOJ ŠKOLI

VLADIMIRA NAZORA NOVA BUKOVICA

ZAGREBAČKA 28

33518 NOVA BUKOVICA

KLASA: 601-01/17-01/03

URBROJ: 2189-25-12-17-01

Nova Bukovica,  12. rujna 2017.  god.

                    Temeljem članka 23.a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda  predškolskog odgoja i naobrazbe ( Narodne novine broj 63/08. i 90/10.) te Pravilnika o sadržaju  i trajanju  programa  predškole ( Narodne novine 107/14.), Školski odbor osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

 ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

                    Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:

Program predškolskog odgoja i obrazovanja  za djecu rođenu

 od 1. 4. 2011. god. do 31. 3. 2012. god.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja , na upis djece u program predškole.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja obveza je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Pohađanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja je besplatno te će se odvijati od 1. listopada 2017. godine do 31. svibnja 2018. godine.       

       Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u Tajništvu Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica, na mrežnim stranicama škole te na mrežnim  stranicama Općine Nova Bukovica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

-Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

- Presliku osobnih iskaznica roditelja

- Presliku potvrde  nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

- Preslika kartona imunizacije

- Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o poteškoćama u razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom  podnose se od 18. 9. 2017. – 22.9.2017. god. u tajništvo  Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica, Zagrebačka 28, 33518 Nova Bukovica u vremenu od 9:00 do 14:00 sati.

Predsjednica Školskog odbora:

Marija Peček


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica