2019-10-11 08:42:50

Micro:bit i rima- štima!

Motivirani različitim pjesmama obrađenim na nastavi hrvatskoga jezika, učenici trećega razreda matične škole poigrali su se riječima uz pomoć micro:bitova. 

Sami su osmišljavali vlastite rime ili srokove. Srokovi su se „sipali kao iz rukava“! Došli smo do ideje kako bismo to negdje i zabilježili. U tome nam je pomogao naš poznati uređaj - micro:bit i računalo.

Željeli smo da malena pametna pločica pohrani sve novonastale učeničke rime. Tako je došao i taj dan kada smo na izvannastavnoj aktivnosti prvi put naučili kako isprogramirati; narediti microbitu da ispiše ono što želimo na ekranu.

Budući da su naredbe microbita na engleskom jeziku, učenici su usvojili i poneke nove engleske riječi. Za vježbu, učenici su u paru izabrali jedan papirić – jednu riječ te su naveli jedan primjer koji se rimuje s tom riječi pa smo zajedno naučili to zapisati i prebaciti na microbit.

Zatim su zapisani i vlastiti primjeri rima. Učenici su bili oduševljeni nakon što su ugledali rime na microbitu. Ponosno su pokazivali svojim vršnjacima što su osmislili i isprogramirali.

Zato microbitom rimu složimo i veselje množimo! Sve smo dokumentirali i u videu:

 

 


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica