2020-08-16 09:06:19

Radni materijal za tehničku kulturu - nabava roditelja

Ove školske godine roditelji samostalno nabavljaju "tehničke kutije"  - radni materijal za izvođenje nastave tehničke kulture. 

Popis po razredima je u prilogu. 

(Udžbenike, radne bilježnice i likovne mape te likovne kutije za 1. i 5.r. nabavlja MZO, Virovitičko-podravska županija i Općina Nova Bukovica).


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica