2020-10-13 14:19:20

Balon, plin, vodik!

Malo kemijanja utorkom na nastavi kemije dobro dođe da se nauče kako se plinovi razvijaju i zašto se balon napuše:)

Učenici sedmog razreda su na nastavi kemije sudjelovali u zanimljivom eksperimentu dobivanja plina vodika.

Uz vrlo jednostavnu aparaturu, učenici su vidjeli kako uz pomoć kemijske reakcije koja se je odvijala u Erlenmayerovoj tikvici, može doći do sakupljanja plina u balonu.

Kao rezultat razvijanja plina, učenici su mogli vidjeli postepeno napuhivanje balona koji je bio na tikvici. Pokus je bio vrlo zanimljiv i edukativan. 


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica