2020-12-19 15:41:30

Učenici se upoznali s ''Land artom''

U sklopu projekta "Naš park živi s nama" s učenicima 5. i 7. razreda istraživali smo mogućnosti krajobraza i okoliša kao materijala u našem školskom parku gdje su učenici postali pejzažni umjetnici.

Učenici 5. i 7. razreda su na satu Likovne kulture s učiteljicom Kristinom Kukuljević saznali što je ''Land art'' tj. pejzažna umjetnost. Učiteljica Kristina ih je upoznala s definicijom ''Land arta'' te prikazala razne primjere te su potom učenici sami istraživali i izrađivali umjetnost u našem školskom parku.

   
   

Učenici su saznali kako djela ''Land arta'' po svojim su dimenzijama ogromna i ne mogu se izlagati u galerijama i muzejima jer nisu transportabilni te su se za izložbe ne rijetko koristili materijali koji su samo snimljeni kao fotografije ili video snimke. Pejzažni umjetnici ne prikazuju prirodu, nego je izravno uključuju u svoja djela.

Land art ili zemljana umjetnost uključuje umjetnika koji odlazi u prirodu i ostavlja svoj trag na njoj. Umjetnik koristi dijelove samog okoliša poput stijena, grana, tla i biljaka.

U nastavku se mogu vidjeti neki od učeničkih radova. Učenici su se iznimno potrudili i dali sve od sebe te su radovi u konačnici uvelike kreativni i unikatni. 

                
 


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica