2021-03-10 12:59:00

Zahvalnica Slovačkog centra za kulturu

Na našem zidu još je jedna zahvala našla svoje mjesto! 
Slovački centar za kulturu Našice dodijelio nam je zahvalnicu za dugogodišnji rad na promicanju slovačkog jezika i kulture.
Hvala im! Ďakujem!
Naši učenici, jedini u Virovitičko-podravskoj županiji, pohađaju nastavu slovačkog jezika i kulture te tako njeguju bogatstvo običaja i folklonu baštinu uz podršku i suradnju Matice slovačke Miljevci i Slovačkog centra za kulturu Našice.

 


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica