2021-06-23 12:52:55

Raspored dopunskog rada 2020./2021.

Učenici koji imaju zaključenu jednu ili dvije negativne ocjene na kraju školske godine 2020./2021., dužni su pohađati dopunski rad. Raspored pohađanja dopunskog rada nalazi se u nastavku teksta.

Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica

Raspored dopunske nastave 2020./2021.

 

29.6.2021.

(utorak)

30.6.2021.

(srijeda)

1.7.2021.

(četvrtak)

2.7.2021.

(petak)

5.7.2021.

(ponedjeljak)

6.7.2021.

(utorak)

Hrvatski jezik

8.00 – 10.25

 

Hrvatski jezik

8.00 – 10.25

Hrvatski jezik

8.00 – 10.25

Hrvatski jezik

8.00 – 10.25

Hrvatski jezik

8.00 – 10.25

Povijest

10.30 – 12.55

Povijest

10.30 – 12.55

Povijest

10.30 – 12.05

Povijest

10.30 – 12.05

 

 

 

Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica, PŠ Miljevci

Raspored dopunske nastave 2020./2021.

 

29.6.2021.

(utorak)

30.6.2021.

(srijeda)

1.7.2021.

(četvrtak)

2.7.2021.

(petak)

5.7.2021.

(ponedjeljak)

6.7.2021.

(utorak)

7.7.2021.

(srijeda)

Matematika

8.00 – 10.25

Matematika

8.00 – 10.25

Matematika

8.00 – 10.25

Matematika

8.00 – 10.25

Matematika

8.00 – 10.25

Matematika

8.00 – 10.25

Matematika

8.00 – 10.25

   

 

 


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica