2021-09-20 10:04:23

Javni poziv za upis djece u predškolski program

U nastavku objavljujemo javni poziv za upis djece u predškolski program

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PREDŠKOLSKI  ODGOJ  PRI  OSNOVNOJ ŠKOLI

VLADIMIRA NAZORA

ZAGREBAČKA 28

33518 NOVA BUKOVICA

 

KLASA: 601-01/21-01/09

URBROJ: 2189-25-12-21-01

Nova Bukovica,  20. rujna 2021.

 

                  Temeljem članka 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („ Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Državnog pedagoškog standarda  predškolskog odgoja i naobrazbe ( „Narodne novine“ 63/08) Izmjene i dopune državnog pedagoškog standarda  predškolskog odgoja i naobrazbe ( „Narodne novine“ 90/2010)  te Pravilnika o sadržaju  i trajanju  programa  predškole ( „Narodne novine“ 107/14), Školski odbor osnovne škole Vladimira Nazora ,Nova Bukovica, objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE

 ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

                    Školski odbor Osnovne škole Vladimira Nazora objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:

Program predškolskog odgoja i obrazovanja  za djecu rođenu

 od 1. 4. 2015. god. do 31. 3. 2016. god.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja obveza je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Pohađanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja je besplatno te će se odvijati od 4. listopada 2021. godine do 31. svibnja 2022. godine.     

       Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti na mrežnim stranicama škole te na mrežnim  stranicama Općine Nova Bukovica.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete

- presliku osobnih iskaznica roditelja

- presliku potvrde  nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

- preslika kartona imunizacije

- nalaz i mišljenje tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o poteškoćama u razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom  podnose se od 20.9.2021. do 27.9.2021. god. u tajništvo Osnovne škole Vladimira Nazora, Nova Bukovica, Zagrebačka 28, 33518 Nova Bukovica u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Predsjednica Školskog odbora:

Vinka Bokorni, mag.oec.


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica