2021-09-29 14:06:04

Obilježavanje Dana europske baštine i Međunarodnog dana kulturne baštine

Učenici su naučili da kulturna baština oblikuje naše živote te su uočili važnost promicanja baštine.

Učenici petog i šestog razreda u srijedu, 22. rujna 2021., obilježili su na satu Hrvatskog jezika Dan europske baštine i Međunarodni dan kulturne baštine. Nakon razgovora o baštini i onome što je čini, učenici su radili u skupinama. Prva je skupina istraživala o istarskim običajima, druga o hrvatskim zaštićenim jelima, a treća o hrvatskim narječjima i hrvatskom standardnom jeziku.

Zadatak svake skupine bio je osmišljavanje igre namijenjene ostalim skupinama. Članovi skupina trebali su na temelju crteža pogoditi o kojim je običajima riječ te koji sve sastojci čine recept za pojedina zaštićena hrvatska jela. Posljednja je skupina pripremila igru memori. Učenici su pronalazili parove riječi na hrvatskim narječjima i hrvatskom standardnom jeziku.

                               

Na kraju aktivnosti učenici su zaključili da treba čuvati i njegovati svoju baštinu, ali i učiti o njoj.


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica