2021-10-08 12:19:26

Natječaj za 16. literarno-likovni natječaj "POJ RIČI MATERINSKE"
Osnovna škola Primošten i ove godine objavila je svoj tradicionalni natječaj.

OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN

22202 PRIMOŠTEN, Splitska 14

Tel/fax: 022/570-012

E-mail: pojricimaterinske1@yahoo.com

Web stranica: www.os-primosten.skole.hr

Primošten, 1. listopada 2021. godine

 

PREDMET: N A T J E Č A J za 16. literarno-likovni natječaj „POJ RIČI MATERINSKE“

 

LITERARNI NATJEČAJ

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici osnovnih škola iz Republike Hrvatske. Na natječaju mogu sudjelovati i učenici osnovnih škola iz drugih država koji polaze nastavu na hrvatskome jeziku. Za natječaj u obzir dolaze pjesme pisane na lokalnom govoru i pjesme pisane na hrvatskom književnom jeziku. Uvjet je da pjesme nisu javno izvođene ili objavljene u listovima ili publikacijama osim u školskim listovima. Natječaj je anoniman. Jedan autor može poslati do dva rada, a škole mogu sudjelovati u pravilu s 5 (pet) radova. Radove treba označiti zaporkom uz navođenje dobi učenika – autora. U zatvorenoj omotnici, na kojoj je ispisana zaporka i god. starosti autora, treba napisati ime i prezime autora, naziv škole s adresom, ime i prezime učitelja – voditelja i potpis ravnatelja. Radovi moraju biti ispravljeni i prepisani računalom u 5 primjeraka, WORD, Times New Roman, 10 pt.

Radove slati na adresu:

Osnovna škola Primošten Splitska 14, 22202 Primošten

s naznakom za 16. natječaj.

Radove treba poslati do 23. prosinca 2021. godine.

Literarne radove koji sadrže sve podatke u digitalnom obliku – prijavnica (zaporka i god. starosti autora, ime i prezime autora, naziv škole s adresom, ime i prezime učitelja – voditelja) također treba poslati e-mailom na adresu: pojricimaterinske1@yahoo.com Napomena: Sve prijavnice koje budu pisane rukom i skenirane neće se moći koristiti u izradi zbornika radova tako da će se uzimati u obzir samo one u digitalnom obliku (word dokument)!

Radovi koji stignu na vrijeme proslijedit će se prosudbenom povjerenstvu, a omotnice s podatcima o autorima pohranit će se i čuvati u prostorima OŠ Primošten. Omotnice će se otvoriti nakon odluke prosudbenog povjerenstva. Radovi koji se šalju e-mailom proslijedit će se isključivo grafičkom uredniku zbornika radi pripreme za tiskanje. Članovi stručnog povjerenstva izabrat će radove za tisak u prigodnom zborniku.

 

LIKOVNI NATJEČAJ

Na likovnom natječaju sudjeluju učenici osnovnoškolskog uzrasta. Zadane teme:

tema A) “Ex Libris” (Ex libris (lat. iz knjiga), znak vlasništva na knjizi, obično na unutarnjoj strani korica ili naslovnoj stranici; rađen rukom, otisnut žigom ili umnožen na posebnom listu kao naljepnica, sadrži ime ili inicijale vlasnika te često alegorijsku sliku, ukras ili grb s geslom i sl. Javlja se s pojavom tiskane knjige, kao zaštita od krađe; počeci umj. ex librisa sežu u XV. st., u početku su izrađivani u drvorezu, poslije u bakropisu; jedan od najstarijih njem. umj. ex librisa (1511) pripisuje se A. Düreru. Zbog svojeg značenja, kako za povijest umjetnosti tako i za kult. povijest, pobuđuju zanimanje kolekcionara. Najstarije englesko društvo kolekcionara Exlibris Society (1891) objavljuje redovite publikacije. Mnogobrojne knjižnice imaju zbirke e. l., najveća pripada knjižnici Britanskog muzeja (preko 100 000), a važna je i zbirka Liverpool Public Library sa 60 tis. e. l. razvrstanih prema stilu i razdoblju. U Hrvatskoj se najstariji e. l. javljaju u Dalmaciji u XV. st., a umjetnički u XVII. st. (ex librisi N. Zrinskoga). Mnogi poznati slikari izrađivali su e. l. (M. Cl. Crnčić, M. Rački, T. Krizman i dr.). Bogate zbirke e. l. posjeduju NSK i knjižnica Arheol. muzeja u Splitu.)

Preporučene likovne tehnike:

a) grafičke: kartontisak, kolografija, linorez, računalna (kompjutorska) grafika, bakropis, akvatinta…

b) crtačke: tuš i pero (drvce, kist, lavirani tuš, tuš u boji), flomaster, olovka…

c) slikarske: tempera, akvarel, kolaž… Tehnike se mogu međusobno kombinirati. Ex librise raditi isključivo na papiru. Maksimalni format papira može biti do 10 x 15 cm.

             tema B) „Svjetlost“ Likovna tehnika: fotografija (max. 10 x 15 cm) (fotografija mora biti

             otisnuta na foto papir i također poslana u digitalnom obliku na

             pojricimaterinske1@yahoo.com

Uratci su u pravilu individualni.

 Ustanovljena je posebna nagrada za najmanji ex libris izveden isključivo u klasičnim grafičkim tehnikama (kartontisak, kolografija, linorez, bakropis, akvatinta…

Na poleđini rada naznačiti isključivo zaporku. Ostale podatke (prijavnica) dostaviti u zatvorenoj koverti (točka 2. ovog poziva).

Napomena: Sve podatke o likovnim radovima treba poslati e-mailom na adresu pojricimaterinske1@yahoo.com u digitalnom obliku – prijavnica (zaporka i god. starosti autora, ime i prezime autora, naziv škole s adresom, ime i prezime učitelja – voditelja, naziv i dimenzije rada te tehnika) Sve prijavnice koje budu pisane rukom i skenirane neće se moći koristiti u izradi zbornika radova tako da će se uzimati u obzir samo one u digitalnom obliku (word dokument)! Jedan autor može poslati do dva rada, a škole mogu sudjelovati u pravilu s 10 (deset) radova.

Radove slati na adresu:

Osnovna škola Primošten, Splitska 14

22202 Primošten s naznakom za 16. natječaj.

Radove treba poslati do 23. prosinca 2021. godine.

 

ZAJEDNIČKI DIO

Prema odluci stručnog povjerenstva (literarnog i likovnog) nagradit će se ravnopravnom nagradom 5 radova - autora u svakoj konkurenciji.

Prema odluci stručnog povjerenstva (literarnog i likovnog) ravnopravno će se pohvaliti 10 radova - autora u svakoj konkurenciji.

Fond za nagrade i pohvale osigurava organizator.

Sve sudionike-autore, učitelje-voditelje i predstavnike škole koji nastupaju na završnom programu organizator će pismeno obavijestiti.

Nagrađeni autori obvezatni su nazočiti završnom programu. Do 10. veljače 2022. godine obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranicama škole: www.os-primosten.skole.hr

Sudjelovanjem u natječaju autori učenici, učitelji-voditelji i škole prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proizlaze.

Završni program 16. literarno-likovnog natječaja „Poj riči materinske“ održat će se 11. ožujka 2022. godine (Dani hrvatskog jezika.)

Napomena: Sav materijal vezan za natječaj moći će se pronaći na web stranici škole: www.os-primosten.skole.hr

POSEBNO NAPOMINJEMO DA SE SUDIONICI PRIDRŽAVAJU SVIH UVJETA NATJEČAJA KAKO BI NJIHOVI URATCI MOGLI BITI PRIHVAĆENI, OCIJENJENI I PO ODLUCI POVJERENSTVA OBJAVLJENI U PRIOGODNOM ZBORNIKU.

 

Ravnateljica:

mr. sc. Mirjana Matić, prof.


Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica