preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica

vijesti

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Autor: Lareta Žubrinić, 14. 1. 2017. 12:29

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

125

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZRICANJE PEDAGOŠKIH MJERA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (»Narodne novine«, broj 94/15.), članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Pedagoška mjera izriče se i zbog neopravdanih izostanaka s nastave.

(2) Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:

– učitelj/nastavnik za izostanak tijekom nastavnoga dana,

– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,

– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,

– učiteljsko/nastavničko vijeće za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.

(3) Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem sukladno stavku 2. ovoga članka.

(4) Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.

(5) Izostanak učenika s nastave može se opravdati i odgovarajućom potvrdom nadležne institucije, ustanove ili druge nadležne fizičke ili pravne osobe (Ministarstvo unutarnjih poslova, sud, nadležni centar za socijalnu skrb, ustanova u koju je učenik uključen zbog pružanja pomoći ili dijagnostike, škola s umjetničkim programima, škola stranih jezika, učenički dom, sportski klub, kulturno-umjetničko društvo, kazalište u koje je učenik uključen, specijalistička ordinacija u kojoj je obavljen pregled ili dijagnostička pretraga i drugo), uključujući i e-potvrdu o narudžbi za pregled u zdravstvenoj ustanovi.

(6) Neopravdanim izostankom smatra se izostanak koji nije odobren ili opravdan sukladno odredbama stavka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka.

(7) Načini opravdavanja izostanaka učenika i primjereni rok javljanja o razlogu izostanka uređuju se statutom škole.«

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/16-01/00635

Urbroj: 533-28-16-0001

Zagreb, 28. prosinca 2016.

Ministar
prof. dr. sc. Pavo Barišić, v. r.

 [više]

 Kutak za roditelje

Okvirni vremenik provjere znanja možete pogledati u priloženoj datoteci. 

Tijekom godine moguće je promijeniti termin određene pisane provjere znanja, ali učenici o tome moraju biti obaviješteni na vrijeme. 1. razred.doc
 1. razred PS Miljevci.doc
 2. razred.doc
 2. razred PS Miljevci.doc
 3. razred.doc
 3. razred PS Miljevci.doc
 4. razred.doc
 4. razred PS Miljevci.doc
 5. razred.doc
 6. razred.doc
 7. razred.doc
 8. razred.doc


Kriteriji za ocjenjivanje vladanja

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE VLADANJA- OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica

UZORNO VLADANJE

DOBRO

LOŠE

 • Poštuje Pravilnik o kućnom redu škole i razredna pravila
 • Redovito izvršava školske obveze
 • Redovito pohađa nastavu i druge oblike odgojno- obrazovnog rada
 • Savjesno (u okviru svojih mogućnosti) pristupa radnim zadacima i aktivno sudjeluje u nastavnom procesu.
 • Čuva školsku imovinu i imovinu drugih učenika
 •  Kulturno se ophodi prema ostalim učenicima, učiteljima i osoblju škole
 • Tolerantno se odnosi prema različitostima
 • Argumentirano brani svoj stav, vodeći računa o normama ponašanja i osjećajima drugih ljudi (pristojno objašnjava svoje mišljene).
 • Spreman/spremna je na suradnju i pomaganje drugima
 • Nema izrečenu pedagošku mjeru.
 • Učenik može imati najviše 2 neopravdana sata tijekom šk.godine
 • Uzorno vladanje može imati učenik/učenica koji ima izrečenu pedagošku mjeru, ali samo ako je preuzeo odgovornost za svoje ponašanje i popravlja se 
 • Uglavnom poštuje Pravilnik o kućnom redu i Razredna pravila
 • Povremeno zanemaruje izvršavanje školskih obveza
 • Kasni na nastavu
 • Rijetko neopravdano izostaje (do 10 sati tijekom šk. godine)
 • Ponavlja pogreške na koje je već upozoren/upozorena, ali ih nakon upozorenja ispravlja
 • Ponekad se neprimjereno odnosi prema učenicima, učiteljima i osoblju škole
 • Preuzima odgovornost za svoje neprimjerene postupke tek nakon ukazivanja na njih
 • Dolazi u sukob s drugima zbog neuvažavanja drugih i neprihvaćanja različitosti
 • Dobro vladanje  može imati učenik koji ima izrečenu mjeru ukora, ali samo ako je preuzeo odgovornost za svoje ponašanje i popravlja se 
 • Ne poštuje Pravilnik o kućnom redu škole i Razredna pravila
 • Ne izvršava redovno školske obveze
 • Ne želi sudjelovati u nastavnom procesu ni uz poticaj učitelja
 • Neopravdano izostaje s nastave ili samovoljno napušta nastavu
 • Nekulturno se ophodi prema ostalim učenicima, učiteljima i osoblju škole
 • Nasilan i netolerantan prema drugima te rijetko preuzima odgovornost za posljedice svog ponašanja
 • Sklon je optuživati i prebacivati odgovornost
 • Greške ponavlja unatoč upozorenjima o neprimjerenosti ponašanja i poticajima da ih ispravi
 • Ne surađuje i ne prihvaća upute i savjete
 •  Izrečena mu je pedagoška mjera Ukora ili Strogog ukora, nakon čega nije popravio ponašanje

Razrednik procjenjuje ponašanje učenika po kriterijima škole i na kraju daje svoj konačan prijedlog ocjene iz vladanja i iznosi ga RAZREDNOM VIJEĆU

 


Priručnik za roditelje - Zlostavljanje u školi

Oglasna ploča
e-Dnevnik

Ponosni!

 

Kalendar 2018/2019

Energetska obnova škole

Projekt je sufinancirala

Europska unija iz

Europskog fonda za regionalni razvoj

Škole -susjedi i prijatelji

EU EDU zona

 

 

Upisi u srednju školu
Školska shema

 

 

Zelena čistka

Klikom na sličicu Zahvalnice Školi upoznajte se s akcijom!

     "Čist okoliš je pravo i obveza svih nas.Uključimo li se svi u kampanju za čist okoliš mogućit ćemo bolju budućnost, i nama, i budućim generacijama. "

     Od sredine travnja 2012. tijekomsvih ovih godina uključeni smo u zajedničku akciju "Zelena čistka" čišćenja našeg mjesta i uređivanja školskog okoliša.

Prijatelji iz Slovačke

 

Prijatelji iz Japana

Arhiva dokumenata
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica / Zagrebačka 28, HR-33518 Nova Bukovica / os-vnazora-novabukovica.skole.hr / skola@os-vnazora-novabukovica.skole.hr
preskoči na navigaciju