preskoči na sadržaj

Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica

vijesti

NATJEČAJ ZA POMOĆNIKA U NASTAVI U ŠK. GOD. 2022.-2023. Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivona Butek, 14. 7. 2022. 09:11

U nastavku se nalazi natječaj za pomoćnika u nastavi

 [više]

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Autor: Ivona Butek, 25. 4. 2022. 08:15

 [više]

U nastavku se nalazi POZIV NA TESTIRANJE za radno mjesto UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivona Butek, 11. 4. 2022. 13:00

 [više]

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Autor: Ivona Butek, 8. 4. 2022. 09:13

U nastavku obavijesti nalazi se tekst odluke

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/NICU ŠKOLSKE USTANOVE

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 31. 3. 2022. 14:34

 

POZIV NA TESTIRANJE,

  SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE

 

ZA RADNO MJESTO:

TAJNIK/NICA ŠKOLSKE USTANOVE

 

dana 06. travnja 2021. godine u 12:00 sati

u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica

 Zagrebačka 28, 33518 Nova Bukovica

 

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 30. 3. 2022. 15:20

POZIV NA TESTIRANJE,

 SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE

 

                         ZA RADNO MJESTO: UČITELJA/ICE LIKOVNE KULTURE

 

Pristigle prijave za popunu radnog mjesta učitelj/ica likovne kulture ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te se prijavljeni kandidati u skladu s objavljenim uvjetima natječaja ne smatraju kandidatima prijavljenim na Javni natječaj te se testiranje najavljeno dana 04. travnja 2021. godine u 13:30 sati  neće održati.

 

 [više]

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/ž) Vijest ima dokument u privitku

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 28. 3. 2022. 08:36

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme, 34 sati tjedno (6,8 sati dnevno) do povratka na rad djelatnice koja obavlja funkciju ravnatelja.
 [više]

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA: UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - TAJNIK ŠKOLSKE USTANOVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 21. 3. 2022. 14:34

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta:

 

 1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno do povratka na rad odsutne djelatnice.

 

 1. TAJNIK/CA ŠKOLSKE USTANOVE - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme,  20 sati tjedno, do povratka na rad odsutne djelatnice.

 

 [više]

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS Vijest ima dokument u privitku

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 15. 3. 2022. 08:15

Natječaj za prijem u radni odnos voditelj/ica računovodstva, na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, a koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internetskim stranicama Škole te Oglasnoj ploči Škole, dana 14. veljače 2022.

 [više]

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS Vijest ima dokument u privitku

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 15. 3. 2022. 08:10

Natječaj za prijem u radni odnos učitelja/učiteljice fizike, na određeno nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, učitelja/učiteljice hrvatskog jezika, na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, učitelja/učiteljice razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno, a koji je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Internetskim stranicama Škole te Oglasnoj ploči Škole, dana 4. veljače 2022. 

 [više]

Obavijest o provođenju usmenog dijela testiranja i popis kandidata koji su zadovoljili na pisanom dijelu te koji se pozivaju na razgovor - radno mjesto VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Autor: Eva Turza Mitrović, 7. 3. 2022. 08:53

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 1. 3. 2022. 10:23

POZIV NA TESTIRANJE,

  SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

 •  za radno mjesto VODITELJ RAČUNOVODSTVA, pozivaju se dolje navedeni kandidati na pismeno i usmeno testiranje koje se će održati

 

dana 07. ožujka 2021. godine u 08:00 sati  u

Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica, Zagrebačka 28, 33518 Nova Bukovica

 

Lista kandidata pozvanih na testiranje (poredanih abecednim redom), koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja: 

Red.br.

Prezime i ime kandidata

1.

Ivana Lukić Škrnički

Pozvani su kandidati čije su zamolbe pravodobne i potpune i ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

 [više]

Obavijest o provođenju usmenog dijela testiranja i popis kandidata koji su zadovoljili na pisanom dijelu te koji se pozivaju na razgovor - radno mjesto UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA

Autor: Eva Turza Mitrović, 24. 2. 2022. 08:55

 [više]

POZIV NA TESTIRANJE, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, PRAVNE I DRUGE IZVORE ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE - 24. VELJAČE 2022. godine u 08:00 sati Vijest ima dokument u privitku

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 17. 2. 2022. 09:06

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE- 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (8 sata dnevno) do povratka na rad odsutne djelatnice.
 2. UČITELJ/ICA FIZIKE-1 izvršitelj (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno (2 sata dnevno) do povratka na rad odsutne djelatnice.
 3. UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme,  40 sati tjedno  ( 8 sata dnevno) do povratka na rad djelatnice koja obavlja funkciju ravnatelja.
 [više]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ RAČUNOVODSTVA (M/Ž) Vijest ima dokument u privitku

Autor: IGOR VALIDŽIĆ, 14. 2. 2022. 13:04

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA

ZAGREBAČKA 28, 33518 NOVA BUKOVICA

skola@os-vnazora-novabukovica.skole.hr

www.os-vnazora-novabukovica.skole.hr

KLASA: 112-04/22-01/02

URBROJ: 2189-25-01-22-01

U Novoj Bukovici 14. veljače 2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“,broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19, 64/20) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimiri Nazora, Nova Bukovica (KLASA:003-05/19-01/01, URBROJ:2189-25-12-19-01) ravnateljica Osnovne škole Vladimira Nazora Nova Bukovica raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

Voditelj računovodstva - na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - 1 izvršitelj ( m/ž )

 


Za prijam u radni odnos, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 

 1. završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studiji ekonomije odnosno stručni studij ekonomije - računovodstveni smjer za sve navedene struke
 2. odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke - računovodstveni smjer stečena
  prema ranijim propisima
 3. najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva                                                                      

 

Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20).

 

Uz  pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti preslike ili elektroničke ispise putem sustava E-građani:

- životopis

- diploma, uvjerenje, potvrda ili svjedodžba o završenom školovanju. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj.

- dokaz o državljanstvu

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj

i srednjoj školi

- potvrda o radnom stažu-elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu, te ispunjava uvjete natječaja. Za rad ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju u prijavi  jasno naznačiti za koje radno mjesto se natječu.

Dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola prema članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 69/17).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i na ženske kandidate.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 64/21) a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo da dosada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavaca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.),

Kandidat/kinja koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja  provest će se testiranje i intervju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Nova Bukovica. Ako kandidat  ne pristupi testiranju i intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja, obavijest o sadržaju, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultat natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole  http://os-vnazora-novabukovica.skole.hr/natje_aji_radna_mjesta najmanje 5 dana prije održavanje vrednovanja (testiranja).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole http://os-vnazora-novabukovica.skole.hr/natje_aji_radna_mjesta u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te koja je pravodobno podnesena.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat su suglasni da škola kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijavu na natječaj s kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole, putem poštanskih usluga, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Vladimira Nazora, Nova Bukovica, na adresu: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA, ZAGREBAČKA 28, 33518 NOVA BUKOVICA, sa naznakom „za natječaj – voditelj računovodstva“.

                                                                           

 

RAVNATELJICA:

                                                                                 Lareta Žubrinić prof.

 

U nastavku obavijesti nalazi se tekst natječaja

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, FIZIKE I HRVATSKOG JEZIKA

Autor: Ivona Butek, 4. 2. 2022. 08:27

U nastavku obavijesti nalazi se tekst natječaja

 [više]

Odluka o imenovanju ravnatelja/ice

Autor: Ivona Butek, 17. 12. 2021. 10:43

 [više]

U nastavku se nalazi skenirana Odluka o izboru kandidata

Autor: Ivona Butek, 5. 11. 2021. 12:15

 [više]

Obavijest o provođenju usmenog dijela testiranja i popis kandidata koji su zadovoljili na pisanom dijelu te koji se pozivaju na razgovor - radno mjesto UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA, INFORMATIKE I LIKVNE KULTURE

Autor: Ivona Butek, 2. 11. 2021. 11:03

DETALJNIJE PRIČITATI U NASTAVKU TEKSTA

 

 

 
 [više]

Obavijest o provođenju testiranja i popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te koji se pozivaju na testiranje -radno mjesto učitelj/ica likovne kulture, engleskog jezika i informatike

Autor: Ivona Butek, 27. 10. 2021. 14:22

U nastavku pročitajte obavijest

 [više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivona Butek, 22. 10. 2021. 12:19

U nastavku obavijesti nalazi se tekst natječaja

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8324992.html

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE, INFORMATIKE I ENGLESKOG JEZIKA

Autor: Ivona Butek, 14. 10. 2021. 09:31

U nastavku obavijesti nalazi se tekst natječaja

 [više]

U nastavku se nalazi skenirana Odluka o izboru kandidata

Autor: Ivona Butek, 7. 10. 2021. 09:41

 [više]

Poziv na testiranje, pravni izvori i popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja - radno mjesto SPREMAČ/SPREMAČICA

Autor: Ivona Butek, 27. 9. 2021. 15:00

 [više]

Natječaj za radno mjesto spremača/spremačicu škole Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ivona Butek, 15. 9. 2021. 11:44

U nastavku obavijesti nalazi se tekst natječaja za radno mjesto spremača/spremačicu škole.

 [više]

U nastavku se nalazi skenirana Odluka o izboru kandidata

Autor: Ivona Butek, 11. 5. 2021. 12:59

 [više]

Obavijest o provođenju usmenog dijela testiranja i popis kandidata koji je zadovoljio na pisanom dijelu te koji se poziva na razgovor - radno mjesto KUHAR/ICA

Autor: Ivona Butek, 10. 5. 2021. 09:01

 [više]

Obavijest o provođenju testiranja i popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te koji se pozivaju na testiranje - radno mjesto KUHAR/ICA

Autor: Ivona Butek, 3. 5. 2021. 14:10

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA UČITELJ/ICA SLOVAČKOG JEZIKA I KUHAR/ICA

Autor: Ivona Butek, 22. 4. 2021. 08:42

 [više]

U nastavku se nalazi skenirana Odluka o izboru kandidata

Autor: Ivona Butek, 7. 4. 2021. 12:25

 [više]

Obavijest o provođenju testiranja i popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te koji se pozivaju na testiranje - radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije

Autor: Ivona Butek, 26. 3. 2021. 09:40

 [više]

U nastavku se nalazi skenirana Odluka o izboru kandidata

Autor: Ivona Butek, 17. 3. 2021. 12:49

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA UČITELJ/ICA SLOVAČKOG JEZIKA, UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

Autor: Ivona Butek, 15. 3. 2021. 10:43

 [više]

Obavijest o provođenju testiranja i popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja te koji se pozivaju na testiranje - radno mjesto UČITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA

Autor: Ivona Butek, 2. 3. 2021. 11:55

 [više]

NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA UČITELJ/ICA FIZIKE, UČITELJ/ICA INFORMATIKE, UČITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA

Autor: Ivona Butek, 8. 2. 2021. 12:13

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 e-Dnevnik
 

Ponosni!

Erasmus+ | Program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

 

 

 

Nauči riječ!

Kalendar 2021/2022

Energetska obnova škole

Projekt je sufinancirala

Europska unija iz

Europskog fonda za regionalni razvoj

Škole -susjedi i prijatelji

 
CMS za škole logo
Osnovna škola Vladimira Nazora Nova Bukovica / Zagrebačka 28, HR-33518 Nova Bukovica / os-vnazora-novabukovica.skole.hr / skola@os-vnazora-novabukovica.skole.hr
preskoči na navigaciju